Aanaa Arsii Amiinyaa Arsii Nageelle Ajjee Adaabbaa> Haqo, Birbirsa(Laajo) Heeraro Asako Boqojjii Collee Digaluuf Xijjoo Dodola Doddotaa-siree Gadab Giniri Gololchaa Hexoosa Jajjuu Kofale [...]