facebook live streaming

room6
room2
g
images (1)
images
Blue-Nile-Falls
room5
p629984920-3 (1)
nadhii
21766695_1668518543221978_2534944850149968568_n
images (2)
DJI_0166
blue-nile-falls-2
DJI_0152
_0170387
_0170407
_0170480
_0170499
_0170413
_0170382
_0170470
_0170500
_0170504
DJI_0144
DJI_0142
_0170369
_0170362
_0170350
_0170288
_0170312
_0170322


Step 3: Place this code wherever you want the plugin to appear on your page.

Afoonalilah Obboleewan Islammaan.Rammadaan kareem

How do you wish someone happy Ramadan? RAMADAN begins for more than a billion Muslims around the world this week, with a month of observance, sunrise-to-sunset fasting and prayer ahead. So how do you say ‘happy Ramadan’ in Arabic, what is the correct greeting? Here is everything you need to know about the holiest month in Islam

Posted by Gadaa Hunde on Tuesday, 15 May 2018


Step 3: Place this code wherever you want the plugin to appear on your page.

Pireezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa hawaasaa waliin Dambi Doollootti mari'atan.

Pireezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa hawaasaa waliin Dambi Doollootti mari'atan.
ለሁለም ባለስጣናትም ሆነ የኢትዮጵያ ሃብታሞች ትምርት ይሁናቹ እንደዚህ ተናነሱ ለዶክተሩ ክብር share እናድርገው

Posted by Gadaa Hunde on Monday, 21 May 2018


Step 3: Place this code wherever you want the plugin to appear on your page.

OROMIYAA FII ETHIOPIA KAAM KEESSAA FILAATAN ?

OROMIYAA FII ETHIOPIA KAAM KEESSAA FILAATAN ?

Posted by Gadaa Hunde on Tuesday, 22 May 2018


Step 3: Place this code wherever you want the plugin to appear on your page.

#Walaloo_Lenco_lataa

#Gale Abbaan Duulaa kan woraana diige…
Kan qabsoo unkure..
Kan saba gurgure..
kan saba darare…
kan sabnis abaare…
Gale Abbaan duulaa kan saba baqate….
Kan gootota baasee fidee diinaaf laate…..https://drive.google.com/file/d/1za03R3mtQxnUO-GS7dssGQOpatZDBFam/view?usp=drivesdk

Posted by Gadaa Hunde on Wednesday, 23 May 2018


Step 3: Place this code wherever you want the plugin to appear on your page.

Bakki jirtu eessaa? Biyya tamii laata Dhiira onnee guutuu Leenca ija barbadaa Yoomuu hin Cal’ifnee Lammiin si iyyaafataa Afuura kee dhabnee Jaal Nadhii Gammadaa! …

Bakki jirtu eessaa? Biyya tamii laata Dhiira onnee guutuu Leenca ija barbadaa Yoomuu hin Cal’ifnee Lammiin si iyyaafataa Afuura kee dhabnee Jaal Nadhii Gammadaa! …

Posted by Gadaa Hunde on Thursday, 24 May 2018


Step 3: Place this code wherever you want the plugin to appear on your page.

Bakki jirtu eessaa? Biyya tamii laata Dhiira onnee guutuu Leenca ija barbadaa Yoomuu hin Cal’ifnee Lammiin si iyyaafataa…

Posted by Gadaa Hunde on Friday, 25 May 2018


Step 3: Place this code wherever you want the plugin to appear on your page.

Ustaz Raayyaa Dhamsaa Addaa itii dhihadha

Ustaz Raayyaa Dhamsaa Addaa itii dhihadha 2018

Posted by Gadaa Hunde on Sunday, 27 May 2018


Step 3: Place this code wherever you want the plugin to appear on your page.

 

#Walaloo_Lenco_lataa

#Gale Abbaan Duulaa kan woraana diige…
Kan qabsoo unkure..
Kan saba gurgure..
kan saba darare…
kan sabnis abaare…
Gale Abbaan duulaa kan saba baqate….
Kan gootota baasee fidee diinaaf laate…..https://drive.google.com/file/d/1za03R3mtQxnUO-GS7dssGQOpatZDBFam/view?usp=drivesdk

Posted by Gadaa Hunde on Wednesday, 23 May 2018


Step 3: Place this code wherever you want the plugin to appear on your page.

Guutuu- Oromiyaa waliin haa ijaarru

Guutuu- Oromiyaa waliin haa ijaarru
Guutuu Oromiyaa waliin ijaarudhaan walabummaa biyya keenyaa fii kan saba keenyatif yeroo hunda tokko taanee haa hojjannu.”Tokkummaan humna” “Qabsoon bilisummaa oromoo cimee galma gahuu kan danda’u yoo tokkummaa qabaannee fii walii galteen mirga abbaa biyyummaa oromiyaa falmanne duwwaadha. Kanaaf lammii oromoo warri taatana hundi bakka jirtan hundatti galma tokkummaa ijaarudhaan waan hojjachuu dandeessan akka hojjattanii fii dhaaba keessan dhaaba haqaa wabii ummata oromoo kan ta’e adda bilisummaa oromoo cinaa hiriirudhaan gahee isin irraa barbaadamuu fii gumaata lammii keessanii akka gootan addi bilisummaa oromoo yeroo hunda waamicha dabarsaa jira. Ammaan duras gootummaa dhabnee otuu hin ta’in tokkummaa dhabuudhan alagaan isheen amma keenya hin geenye biyya keenya irratti abbaa biyyaa ta’uudhan lammii keenyatti roorrisaa akka isheen turte eenyufiyyuu ifaadha.kanaaf amma booda garuu rakkinaa fii gabrummaa kaleessa nu irra ture sana irraa barannee fuula duraaf tokkummaa keenya cimsachuudhan walabummaa biyya keenyatiif yeroo hunda waliin haa hojjannu!

Posted by Gadaa Hunde on Saturday, 5 May 2018


Step 3: Place this code wherever you want the plugin to appear on your page.

���������������� BAGA GUYYAA HAADHOTA NAAF GEESSE

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
BAGA GUYYAA HAADHOTA NAAF GEESSE

Posted by Gadaa Hunde on Sunday, 13 May 2018


Step 3: Place this code wherever you want the plugin to appear on your page.

Best Oromo comedy buzee fi Takhalany2018

Best Oromo comedy buzee fi Takhalany2018

Posted by Gadaa Hunde on Thursday, 10 May 2018


Step 3: Place this code wherever you want the plugin to appear on your page.

“Jaal Nadhii Gammadaa Goota ija barbadaa” Wolaloo Haarawa Artist Amaan Nyafaroo tiin qophaa’e!

“Jaal Nadhii Gammadaa
Goota ija barbadaa”

Wolaloo Haarawa Artist Amaan Nyafaroo tiin qophaa’e!
Bakki jirtu eessaa? Biyya tamii laata Dhiira onnee guutuu Leenca ija barbadaa Yoomuu hin Cal’ifnee Lammiin si iyyaafataa Afuura kee dhabnee Jaal Nadhii Gammadaa! …

Posted by Gadaa Hunde on Sunday, 13 May 2018


Step 3: Place this code wherever you want the plugin to appear on your page.

Oromo Beauty Pageant Winners!!

Oromo Beauty Pageant Winners!!

Posted by Gadaa Hunde on Friday, 11 May 2018


Step 3: Place this code wherever you want the plugin to appear on your page.

 

Gaaffiif deebii rakkoo baqataa oromoo Artist Hirphaa gaanfuree Abdiisaa waliin taasise.2018

Posted by Gadaa Hunde on Wednesday, 9 May 2018