19990366_788063041372555_635234067038219238_n

  • Gadaa Hunde

    Obbo Gadaa Hunde NUTI OROMOODHA :- .Hunda caalla .Hunda qabna .Sirna qabna .Gadaan bulla .Gaaddisa qabna .Odaa jala teenya Waaqa uumaa fi uumamaa kadhanna.!!!!!! webis Naragaachuu hin dammaa. www.Maddaaseena.com fi Email gadaahunde@maddaseena.com