Author
Gadaa Hunde

Biyyakoo Oromiyaa yaa haadha uummata hedduu Lammii sabakeetiif tokkkummaan kan yaadduu Teessumni lafakee nama kan hawwatuu Ana qofa miti hunduu si jaallatu (2) [...]

S A U D I A R A B I A

Nutigaafabiyyaabaanu,dheessinu Kanbaqanneebiyyaormaajirru. Nuufdabartiimalee,hinyaanne Akkasaqaqamnee,badhettihiraarru. – Waangaachoniyaa, biyyoowarrabaajennee. LiibanWalaalo, JechaaSoomaleekadhannee. – Wariyaaso’oo,orotnuunjedhu Sotag,Oromodii,iskabaha. Wayyaagaraakoohiikaaisaa Wallaalus,Ijarraatilmaamagaratunanaha. – Isabiradabarraan,Basasodhufnee, BaharaDiimaa,Adii,Buleedhugaa. “Sooqiddabaattaajennaandeegarraulfaata”jedhee harkaanlafarraduguugaa. – Faatihaaqaraanee, Shihaadaaqabannee, 2 [...]
Aanaa Arsii Amiinyaa Arsii Nageelle Ajjee Adaabbaa> Haqo, Birbirsa(Laajo) Heeraro Asako Boqojjii Collee Digaluuf Xijjoo Dodola Doddotaa-siree Gadab Giniri Gololchaa Hexoosa Jajjuu Kofale [...]