Embedded Video & Live Video Player

  • Gadaa Hunde

    Obbo Gadaa Hunde NUTI OROMOODHA :- .Hunda caalla .Hunda qabna .Sirna qabna .Gadaan bulla .Gaaddisa qabna .Odaa jala teenya Waaqa uumaa fi uumamaa kadhanna.!!!!!! webis Naragaachuu hin dammaa. www.Maddaaseena.com fi Email gadaahunde@maddaseena.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

bookmark
required required
web