Bilisummaan Oromoo angoo siyasaan dhugooma

Bilisummaan Oromoo angoo siyasaan dhugooma

Zakaariyaas Mulataa

Amajjii 2011, Oromiyaa

Seensa

1. Gabiromfamuu saba Oromoo kessatti qooda gantummaa

2. Fincila diddaa gabirummaa ummata Oromoo

3. Hundee qabsoo bilisummaa Oromoo

4. Jaarmiyaa Adda Bilisummaa Oromoo

4.1. Jaarmiyaa ABO bara 1973 – 1992

4.2. Jaarmiyaa ABO bara 1992 – 2011

4.3. Angoo siyasaa argachuuf foxoqinsa jaarmiyaa furachuu

5. Xummura

Ragaalee 2

Seensa

 

Ragaalee

1. ABO 1998. Heera ABO: Aangoo 26, lakkofsa 2 fi 3 (aangoo fi gaafatama kora Saba) fi Seera naamusaa fi dambii adabaa biyya alaa. Washington D.C. USA.

2. ABO 2004. Heera ABO (Aangoo13): Aangoo fi gaafatama Kora Saba lakkofsa 2.

3. ABO 2010. Akkaataa Amajjii 1, guyyaa WBO itti ayyaaneffatamuu jalqabe

4. AFD 2006. Statutes of the alliance for freedom and democracy (AFD). Marsaa internet: www.ethiomedia.com/carepress/afd_statutes.html

5. Agence France Press 2006. Brig. General Kemal Gelchi, 150 Ethiopian troops defect to Eritrea. Marsaa internet: www.nazret.com/blog/index…/ethiopian_troops_defect_to_eritrea

6. Ethiopia review 2008. Shake up in the OLF leadership. Marsaa internet: www.ethiopianreview.com/content/3018

7. Gadaa.com. 2010. Overwiew of Oromia. Marsaa internet: http://www.gadaa.com/aboutOromo

8. Gadaa M. 1988. Oromia, an introduction. Khartoum: Sudan.

9. Guutama I. 2003. Prison of conscience (Upper compound Maa`ikalaawii, Ethiopian terror prison and tradition. Gubirmans Publishing. New York.

10. Hassen M. 1994. The Oromo of Ethiopia, a history of 1570 – 1860. Red Sea Press.

11. Hassan M fi Maatii D. 2008. Goota Oromiyaa. Oromia publishing LLC. Atlanat Georgia.

12. I FLO 2005. Resolutions of the 13th congress, the councils of leaders of IFLO. 24th – 29th September 2005. Marsaa internet: www.fidohome.org/cong13.html

13. Jammo D. 1994. Amala waaqefannaa saba Oromoo. Mana maxansaa Bolee. Finfinnee.

14. Jate M. 2008. Moraa qabsoo bilisummaa Oromoo (QBO) kessaan rakkolee qabsawoota bilisummaa Oromiyaa mudataniif furmaatota akekuu. Marsaa internet: ABO/OLF-net OLF net <abo/olf-net@olf.talklist.com>: Barruu mariif dhiyatee (kutaalee 1ffaa, 2ffaa, fi 3ffaa).

15. Mulataa Z. 2010. Political nongovernmental organizations (NGOs) and governmental companies in Ethiopia. Political roles of local NGOs and governmental companies under the ownership of TPLF/EPRDF regime. Marsaa internet: www.elvinmiradi.com/topik/zakaariyaas+mulataa.html

16. Mulataa Z. 2010. Antidemocratic system of governance in Ethiopia under absolute dictatorship of TPLF regime. Marsaa internet: www.elvinmiradi.com/…/antidemocratic+system+of+governance+in+ethiopia+under+absolute.html – Indonesien

17. OLF 2004. The resolutions, declarations and position of the 3rd OLF National Congress.

18. OLF 2008. Statement of OLF executive committee on unconstitutional activities and conspiracies against the OLF. Marsaa internet: www.oromoliberationfront.org/News/2008/Statementonconspiracy.pdf

19. OLF Transitional Authority 2002.The Oromo people and acts of genocide against them.

http://www.oromia.org/genocide-1.htm

20. Pagden A. 2008. World at war: the 2,500 year – struggle between East and West. Oxford University press Inc., New York.

21. Reuters. 2010. Ethiopia says over 100 Oromo rebels lay down arms. Marsaa internet: http://uk.reuters.com/article/idUKLDE60G0G8

22. Sabaa M. 2007. Daaniyaa: kitaaba Aadaa, amantii fi eenyummaa Oromoo. Oromia Publishing LLC: Atlanata, Georgia.

23. TBOJ 2006. Ijoo dubbii: Dhugaan ni qallatti malee hin cittu. Biiftuu Bilisaa 4 (1): 2.

24. TBOJ 2007. Ijoo dubbii: Gabirummaan yoo qabasoo dhalcheef Qabasoon ammo Bilisummaa dhalcha. Biiftuu Bilisaa 6 (1): 4 fi 5.

25. WWW.answers.Com. Freedom. Marsaa internet: www.answers.com/topic/freedom#ixzz1ANvctbhO

26. WWW.answers.Com. Liberation. Marsaa internet: www.answers.com/topic/liberation#ixzz1AO5Rn9Z7

27. www.aceproject.org. Roles and definition of political parties. Marsaa internet: www.aceproject.org/ace-en/topics/pc/pca/pca01/pca01a

28. www.ethiopianreview.com. OLF resolves its internal crisis. Marsaa internet: www.ethiopianreview.com/content/29631 fi www.somalinet.com/forums/viewtopic.php?f=321&t=255266&start=15#p2954806

 
                                                            

Leave a Reply

Your email address will not be published.