facebook live streaming


Step 3: Place this code wherever you want the plugin to appear on your page.

Guutuu- Oromiyaa waliin haa ijaarru

Guutuu- Oromiyaa waliin haa ijaarru
Guutuu Oromiyaa waliin ijaarudhaan walabummaa biyya keenyaa fii kan saba keenyatif yeroo hunda tokko taanee haa hojjannu."Tokkummaan humna" "Qabsoon bilisummaa oromoo cimee galma gahuu kan danda'u yoo tokkummaa qabaannee fii walii galteen mirga abbaa biyyummaa oromiyaa falmanne duwwaadha. Kanaaf lammii oromoo warri taatana hundi bakka jirtan hundatti galma tokkummaa ijaarudhaan waan hojjachuu dandeessan akka hojjattanii fii dhaaba keessan dhaaba haqaa wabii ummata oromoo kan ta'e adda bilisummaa oromoo cinaa hiriirudhaan gahee isin irraa barbaadamuu fii gumaata lammii keessanii akka gootan addi bilisummaa oromoo yeroo hunda waamicha dabarsaa jira. Ammaan duras gootummaa dhabnee otuu hin ta'in tokkummaa dhabuudhan alagaan isheen amma keenya hin geenye biyya keenya irratti abbaa biyyaa ta'uudhan lammii keenyatti roorrisaa akka isheen turte eenyufiyyuu ifaadha.kanaaf amma booda garuu rakkinaa fii gabrummaa kaleessa nu irra ture sana irraa barannee fuula duraaf tokkummaa keenya cimsachuudhan walabummaa biyya keenyatiif yeroo hunda waliin haa hojjannu!

Posted by Gadaa Hunde on Saturday, 5 May 2018


Step 3: Place this code wherever you want the plugin to appear on your page.

���������������� BAGA GUYYAA HAADHOTA NAAF GEESSE

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
BAGA GUYYAA HAADHOTA NAAF GEESSE

Posted by Gadaa Hunde on Sunday, 13 May 2018


Step 3: Place this code wherever you want the plugin to appear on your page.

Best Oromo comedy buzee fi Takhalany2018

Best Oromo comedy buzee fi Takhalany2018

Posted by Gadaa Hunde on Thursday, 10 May 2018


Step 3: Place this code wherever you want the plugin to appear on your page.

"Jaal Nadhii Gammadaa Goota ija barbadaa" Wolaloo Haarawa Artist Amaan Nyafaroo tiin qophaa'e!

"Jaal Nadhii Gammadaa
Goota ija barbadaa"

Wolaloo Haarawa Artist Amaan Nyafaroo tiin qophaa'e!
Bakki jirtu eessaa? Biyya tamii laata Dhiira onnee guutuu Leenca ija barbadaa Yoomuu hin Cal’ifnee Lammiin si iyyaafataa Afuura kee dhabnee Jaal Nadhii Gammadaa! …

Posted by Gadaa Hunde on Sunday, 13 May 2018


Step 3: Place this code wherever you want the plugin to appear on your page.

Oromo Beauty Pageant Winners!!

Oromo Beauty Pageant Winners!!

Posted by Gadaa Hunde on Friday, 11 May 2018


Step 3: Place this code wherever you want the plugin to appear on your page.

Gaaffiif deebii rakkoo baqataa oromoo Artist Hirphaa gaanfuree Abdiisaa waliin taasise.2018

Posted by Gadaa Hunde on Wednesday, 9 May 2018