Addaan baasaa jennaan

Addaan baasaa jennaan didee nattii hammata
Gubaa jaalalaa keef lubbuun koo watwaataa
Lafeef dhuka kootti erga nattii galee
Waggaas lakkofsisee ooleera bubbuulee

Miira koo dhuunfaatee addeessuun himaamaa
Sammuus na yaabaatee
Maaliin tilmaamaa

Qillensan furadhuu gara sombaa koottii
Oksiijiniin hin qabuu
Waa’eedhuma keeti

Hamma kana ta’ee
Sammuu kootin olii
Ijaarra na yaa’ee
Imimannii kooyii
Iddoo adda ta’ee
Sif qaba hundaa olii
Waan jedhuun dhabee
Nagaadhaan naaf oolii21211 comment7 shares

Gadaa Hunde