Ati oonnee kootii

Ati oonnee kootii 
tamsastu dhiiga koo
ati somba kooti
hoggantuu hafura koo

sin ergan jaallaadhe
waan hedduun dagadhee
giddii dhuman ta’a
marruman qabadhee

guutuma jirenyaa
kuno na dhunfatte
ano midhameera
ega mal bufattee
calliseen si yaada 
yaadan of biratti 
kananis midhamee 
ega hamma yoomitti