Author
Gadaa Hunde

Ati oonnee kootii

Ati oonnee kootii tamsastu dhiiga kooati somba kootihoggantuu hafura koo sin ergan jaallaadhewaan hedduun dagadheegiddii dhuman ta’amarruman qabadhee guutuma jirenyaakuno na dhunfatteano midhameeraega mal [...]

Oromiyaa

OROMIA AND THE OROMO PEPOLE Intorducing Oromia and the Oromo People Country: Oromia (also phonetically spelled as Oromiyaa)Area: 600,000 sq.km approx.Capital: Finfinnee (also called Addis Ababa)Population: 30 [...]

S A U D I A R A B I A

Nutigaafabiyyaabaanu,dheessinu Kanbaqanneebiyyaormaajirru. Nuufdabartiimalee,hinyaanne Akkasaqaqamnee,badhettihiraarru. – Waangaachoniyaa, biyyoowarrabaajennee. LiibanWalaalo, JechaaSoomaleekadhannee. – Wariyaaso’oo,orotnuunjedhu Sotag,Oromodii,iskabaha. Wayyaagaraakoohiikaaisaa Wallaalus,Ijarraatilmaamagaratunanaha. – Isabiradabarraan,Basasodhufnee, BaharaDiimaa,Adii,Buleedhugaa. “Sooqiddabaattaajennaandeegarraulfaata”jedhee harkaanlafarraduguugaa. – Faatihaaqaraanee, Shihaadaaqabannee, 2 [...]