Dhibbaaf kumaa keessaa

Image may contain: one or more people, people sitting and outdoor

Dhibbaaf kumaa keessaa
Foolii kee in wallalluu
Bakka mara geessaa
Maalin sin madaaluu

Uumaa koon gadittii
Bakka waan hundattii
An sumaan abdadhaa
Sumaanan dadhaadha
Hundarraa caalchisee
Bakka waan hundaatti
Tiruu koo dammaa koo
Ati yoomuu kooti
Ormi kan abdatuu
Wanta danuu qabaa
Kan ittin dadhatuu
Yeroo yeroon qaba

Anaaf suma qofaa
Maddii gammachuu koo
Waan hundaa ilaalee
Suma filannoon koo
Qaroo koo dammaa koo
Qillensa sombaa koo
Si malee jirachuun
Dukkanaa filachuun
Wajjiin tokkichaa
Sin addaa ba’uun
Gammachuun bo’ichaa

Filannoo koo dhumaa
Qalloo magallee koo
Kan naaf kennee uumaan
Sidhaa badhaasni koo