HOME

Irreechaa

What is Irreechaa?

(Oromocentre, Melbourne,  21 February 2012) One of the distinct thanksgiving celebrations in the traditional religion of the Oromos (Waaqeffannaa) is called “Irreechaa” or “Irreessaa,” which, by itself, means thanksgiving.

On this day (normally falls at the end of September or beginning of October), many Oromos come to the river or the sea or the lake with an outlet that has since long been chosen to be the place for such thanksgiving celebration.

In the traditional religion of the Oromos, the spirit is the power through which Waqaa (The Almighty God) governs all over the world. Thus, Oromos believe that every creation of Waqaa has its own spirit.

Most of all, they believe that this spirit (through which Waqaa is supposed to govern all over its creature) wallows over the sea and the great rivers of our world. And also, they do believe that the peak of the mountain is holly in nature, and that it serves as a host to the spirit of Waqaa.

Thus, the Oromos usually go to the river or to the mountain during the time of their worshiping rituals, or during Irreessaa celebration.

Walaloo Hundasa Lammessa: Irreecha

Barri baraan maree
Barumaan marmaaree
Arfaasaa fi birraan walfuree
Seera uumaan galee dabaree

 

Roobee kan badhaasu
Caamee kan gabbisu
Isa daare uwwisee
Isa beela’e quufsee
Bara birraan mise
Jarmii gabbisa
Soora sugeessa
Akkasiin uumama tiksa
Hooqubaan kan isaa!

 

Kanaaf

 

Uumama qabataa
Uumaa kadhataa
Isa darbeef galataa
Isa dhufuuf abdataa

 

Arfaasaa tulluu bahee
Birraa malkaa bu’ee
Keelloo buqqifatee
Coqorsaa fi daraaraa qabatee
Itti irreeffata
Hooqubaa galfata
Uumama qabatee, Uumaa kadhata

 

Aadaa fi duudhaa diroo irraa dhaalle
Dhaalmaa Xaboo fi Xabaaboo
Kan abaabilee fi abaaboo
Galma Aayyoo Meetoo
Ujuba Oromtichaa, Moora warra Naatoo
Hoofuu jennee, itti irreeffanna,
Uumamaan, Uumaa kadhanna.

 

Kanaaf

 

Haa kunuunsinu, kunuunsinee haa guddifnu
Guddifnee haa dhaalchifnu!

 

Gadaan quufa, gabbina