Photo

maddaasena seen

Seenaa Gootota Oromoo
Seenaa.com seenaa gootota Oromoo biyyaa fi uummata isaaniif jechaa qabeenya, jireenyaa fi lubbuu isaanii wareegama kennaa laatan hundaa galmeessee yaadannoo, kabajaa fi unlfina isaanii dhalootaa garaa dhalootaatti akka dabru taasiisuuf kan dhaabbate dha. Isinis seenaa gootota ilmaan Oromoo uummataa fi biyya isaaniif jecha wareegaman hundaa akka as tuqxanii akka nuuf ergitankabajaan isin gaafatna.

Seenaa gootota kanaa dubbisuu yoo feetani suuraa isaanii irra al-lama rukutaa

[ofeature name=”New Chat” id=”f-1c443ff2-71b0-219f-e40b-25d8f460e06c” lang=”1″]
[ofeature name=”New Call Me Back” id=”f-3d4dc055-b8c2-d0fa-bf99-31ef9d860f28″ lang=”1″]