seeqee na seeqsisaa kolfaa

Image may contain: one or more people, flower and plant

seeqee na seeqsisaa
kolfaa garaa duubaa
Sobee na naasiisaa
Taphaa garaa gubbaa
Wanta hundee in qabnef
yeroo koo kan gubdee
Wanta dhaabbii in qabnef
Maaf lubbuu koo hubdee

Kan jijjiirraa in qabnee
Keessaa oonnee kootii
Murtessee siif kennee
Atis qaama kootii
Jedhee of murteessee
Keessaa koo amaansiisee
Kaan oonnee koo dhiigsee
Bakkee koos madessee
Boriif abdii in qabuu
Hedduu na yaaddeessee

Gaarii siif yaaduun koo
Dabaa jilaa gootee
Jiruuf jireenyaa koos
Maaliif akkas gootee
Jaalalaa keef jedhee
An lubbuu koon keenna
Mormatti na hudhee
Wal malee maal qabna
Jettee naaf sossobdee
Bututtuu lubbuu koo
Har’a garuu sobdee
Kan taatuu faallaa koo
Waan taatee in himattuu
Maal qabaree rakkoo

Maaltuu si go’omsee
Abbaa qabeenyaati!
Maaltuu si butaatee
Jaalalaa sobaati?
Kan narraa si kutee
Gaarii hammamitii?
Siin kan gi’omsees
Jaalalaa yerootii ?

Argadhuu Barbaadii
Atumtii mudaa koo
Gaariin anaaf yaadii
Adaaraa uumaa koo