Soba maltu fidee

Soba maltu fidee
walii gadii fiddee
na go’omsuu yaalta
sobaf kara laattaa

mee amalli barataa
kafana fakkataa
gara boore in qabnee
nama waaqa in beeknee

yookiin waaqa hin sodattu
saafuu hin raajattu
garam qabuu laataa
hin qabum furmaata

namni tokko tola
na goote hokkola
ma go’omsaa yaalte
garan na beekkate

sin jaalladha malee
homalle hin wallalle
irrumaa sif darbaa
boro situu gabbaa

jedhen itti dhiisee
garadhan