soonaan jaalalaa

Image may contain: 2 people, close-up

soonaan jaalalaa kee
guddaa natti argamaa
na jaalladhu sin in jedhu
adaraa dirqamaa
oonneen dhiigan hojjetta
sombii qillensanii
rabbii walitti nu haa fiduu
karaa in beekaminnii
halkaan abjuu keessaa
yaada keen fonqolchaa
guyyaas hojii dhabee
chat irra na olchaa
bilbilan bilbilu
tasa narra in kastuu
hamma yoomitti egaa
kanat na dhamastuu
nama jaallattanii
dhiigaa itti wakkattu
jaalalli kee miitee
na gotee maratu
jaalalaan na miitee
callisu filatte
rabbii sif haa laatu gocha ati gootee
jaalalaf bakka kennun 
maaf sitti wakkata
dhuga an sitti himuu
maf dhara fakkata
dhugan si jaalladhe
simadhu furadhu
ballisi itti yaadi
bakka itti laadhu
qufa’uu dadhabee
na axxifachiisaa
hiriyaa dhokfadha
suman na yaachiisa
dhibee dawwa hin qabne
na keessatti argamee
booda akka waa hin jenne
Ergaan siif miidhameee