weerara hamma malee

Image may contain: 1 person, sitting

weerara hamma malee
erga narraa geessee
Qamni koo gar-malee
Waan hundaas dandesse

Maal maalan si godhee
badiin koos mayinnii
waan hunda siif baddee
laafinni koos mayinnii

Jaalalaa wayyaa jedhee
mataa itti hirkifaadhee
Madaan in fayyinee
Keessaa kootti umaamee

Achuman haftaa moo
deebiitee naaf dhuuftaa
Waa’ee jaalalaa kee
garaa koo na nyaataa

Si amanurraa darbee
sirraatti of gatee
Si yaadurree darbee
dheebuu keen gaggabee

maaloo in jijjiriin
jaalalaa ganamaa
Maaloo in jijjiirin
Amaala baramaa
Hedduudha gar-malee
kanan siif miidhamee
jaalalaa shamshamee
Garaa koon dadhaabee