yyaa gara waaree

Guyyaa gara waaree
lapheerra ol na aaree
Halkaan gara waarii
hubadhuu naaf barii

Irriballee in qabuu
suuraa keen dubbisaa
Boqonnaallee in qabuu
waa’ee kee barreessaa

Araada homaa in qabu
Bunaa qofaan dhugaa
Har’a bor in jedhuu
yoomumaan si argaa

Warra gibee gamaa
warra sanyii mootii
Imaale ganamaa 
gara jimmaa kootti

Si barbachaan dhufee
bahii na simadhuu
Kan siif qaphee dhufee
Anaa harkaa fudhadhuu